stopka redakcyjna

Obszar zastosowań: sklep internetowy „www.grosik-supermarkt.at” i „www.grosik-polski-sklep.at”.

Supermarket Grosik – HOD GmbH
A-1210 Wiedeń, Pragerstraße 69
ATU71298259
Tel.: 01 270 21 69

Obowiązek informacyjny zgodnie z §5 Ustawy o handlu elektronicznym, §14 Kodeksu Spółek, §63 Kodeksu Przemysłowego oraz obowiązek ujawniania informacji zgodnie z §25 Ustawy o mediach

Forma prawna
GmbH

GLN: 9110023738253

Numer GISA: 28934066

Władze zgodnie z ECG (Ustawa o handlu elektronicznym)
Urząd Dzielnicy XXI

Sąd zakładowy
Sąd Gospodarczy w Wiedniu

Grupa zawodowa / branża handlowa
Branże handlowe z wyjątkiem regulowanych branż handlowych
LG Sprzedaż wysyłkowa, Internet i handel detaliczny
Działalność wysyłkowa

WKO

Link tutaj

 

Informacje prawne

Informacje o źródłach użytych obrazów i grafik:
fotolia.de, billionphotos.com, pixabay.com, kwad.at, bwt.com, istockphoto.com, brandbank.com, NIQ Brandbank​

Prawa autorskie
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności prawo do powielania w formie elektronicznej. Prawa do zdjęć należą częściowo do odpowiednich fotografów © brandbank.com, NIQ Brandbank​, fotolia.de, billionphotos.com, pixabay.com, kwad.at, bwt.com, istockphoto.com Powielanie jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą. O ile nie zaznaczono inaczej, dokumenty, teksty, pliki muzyczne i zdjęcia zamieszczone na tej stronie są własnością wydawcy.
Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego wydawcę należą wyłącznie do wydawcy witryny. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody wydawcy jest zabronione.
Wydawca stara się przestrzegać praw autorskich do grafik i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki i teksty stworzone przez siebie lub takie, do których posiada prawa autorskie, lub wykorzystywać grafiki i teksty nieobjęte licencją. Jeżeli mimo to na tej stronie internetowej znajduje się nieoznaczona grafika lub tekst, które są chronione prawami autorskimi osób trzecich, wydawca nie może ustalić, jakie prawa autorskie przysługują tym osobom. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich wydawca po otrzymaniu powiadomienia niezwłocznie usunie dany obiekt z niniejszej publikacji lub oznaczy go stosowną adnotacją o prawach autorskich.

ODESŁANIE DO UNIJNEGO SYSTEMU ROZSTRZYGANIA SPORÓW
Na potrzeby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich Unia Europejska utworzyła platformę internetową („platforma ODR”), z którą można się kontaktować. Platformę można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 1 Ostrzeżenie dotyczące treści
Bezpłatne i ogólnodostępne treści zawarte na tej stronie zostały stworzone z największą starannością. Dostawca tej strony nie gwarantuje jednak dokładności i aktualności udostępnianych na niej bezpłatnych i ogólnodostępnych porad i wiadomości dziennikarskich. Wkłady oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora i nie zawsze są zgodne z opinią dostawcy. Sam fakt wywołania bezpłatnych i swobodnie dostępnych treści nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą; w tym względzie brak jest zamiaru prawnego dostawcy.

§ 2 Linki zewnętrzne
Niniejsza witryna zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Odpowiedzialność za te strony ponoszą ich operatorzy. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz zawartość stron, do których prowadzą odnośniki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem za własne. Nie jest uzasadnione, aby dostawca stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszeń prawa. Jeżeli jednak zostaną ujawnione przypadki naruszenia prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.